Biblioteka Ossus:Przypisy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przypisy to fragmenty artykułu, które nie znajdują się w jego głównej części, lecz w specjalnej sekcji, gdzie dostępne są poprzez znajdujące się w tekście odnośniki. W przypisach zawarte są zwykle nazwy źródeł konkretnych informacji, ale mogą być to również oryginalne wersje cytatów lub dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Źródła informacji

Zobacz główny artykuł: Biblioteka Ossus:Źródła.

W przypisach zazwyczaj umieszczamy źródła informacji, w szczególności te, które mogą być wątpliwe lub nieoczywiste. Pozwala to czytelnikom w łatwy sposób odnaleźć źródło określonych informacji, a innym użytkownikom umożliwia lepszą weryfikację umieszczanych w Bibliotece treści. W przypadku informacji wymagających dodatkowego wyjaśnienia czy argumentacji, w wyjątkowych sytuacjach za pomocą przypisu można opatrzyć dany fragment tekstu odpowiednim komentarzem. Przypisy pozwalają sprawdzać wiarygodność i poprawność informacji, a także bezpośrednio wskazują czytelnikom pozycje lub strony, gdzie dane zagadnienie zostało szerzej opisane.

Przypis z odpowiednim źródłem powinien znaleźć się na końcu każdego fragmentu tekstu opisanego na podstawie danego źródła. W przypadku całych akapitów opartych na tym samym materiale źródłowym, przypis powinien znaleźć się na jego końcu, zaś w przypadku, gdy w jednym akapicie przewijają się informacje z wielu źródeł, każda z nich powinna posiadać własny przypis.

Tłumaczenia

Jeżeli umieszczamy w haśle cytat, w przypisie należy umieścić jego oryginalną wersję. Jeśli jednak dane źródło nie zostało przetłumaczone na język polski (np. gra lub niedawno wydana powieść), w przypisie należy dodatkowo umieścić informację o nieoficjalnym tłumaczeniu.

Jak wstawić przypisy?

Dodawanie przypisów na stronie jest bardzo łatwe. Należy zawsze pamiętać, że aby przypisy się prawidłowo wyświetlały, trzeba użyć odpowiedniego szablonu. Po zakończeniu głównej części artykułu oraz jednocześnie nad źródłami należy wstawić sekcję „Przypisy”, w której będzie znajdował się jedynie szablon o tej samej nazwie. W przypadku gdy przypisów jest dużo, szablon można zamknąć wewnątrz szablonu Scroll box, lecz nie jest to obowiązkowe. Poniżej znajduje się przykład:

== Przypisy ==
{{Przypisy}}

Gdy powyższy kod musi znajdować się w haśle - bez niego pojawi się na stronie czerwony komunikat o błędzie. Gdy ten kod zostanie dodany, możemy przystąpić do bezpośredniego tworzenia przypisów. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Sposób 1: przypis jednorazowy. Stosujemy go tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie pewni, że dany przypis pojawi się na stronie tylko raz. Można go zastosować np. gdy podajemy oryginalną wersję cytatu. Wpisujemy treść przypisu wewnątrz znaczników ref (od references). Przykład: <ref>To jest treść pojedynczego przypisu.</ref> da nam następujący efekt: [1]
  • Sposób 2: przypis wielokrotny. Stosujemy go wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że dany przypis będzie wykorzystany w przyszłości również w innym miejscu hasła (jeśli nie przez ciebie to przez innego Archiwistę). W takich przypisach zwykle podajemy tytuły źródeł lub linki zewnętrzne. Przykład: W pierwszym (i tylko pierwszym) wystąpieniu danego przypisu wpisujemy <ref name="skrot">treść przypisu</ref> a we wszystkich pozostałych jego wystąpieniach dodajemy tylko <ref name="skrot"/>.[2] Należy jednak pamiętać, aby skrót był unikalny. W miejscach, w których chcemy dodać ten sam przypis musi być taki sam[2], lecz tworząc przypis do innego źródła w innym miejscu musi on być inny. Skróty powinny również być intuicyjne, a więc robiąc np. przypis do Imperium kontratakuje[3] można użyć skrótu "TESB"[3] (od The Empire Strikes Back[3]).

Numery przypisów są nadawane automatycznie według kolejności ich pojawiania się na stronie.[4] Ponadto, kliknięcie strzałki bądź konkretnego numeru w sekcji przypisy przewinie automatycznie do miejsca w artykule, gdzie przypis został wstawiony.

W sekcji poniżej można zobaczyć efekt przypisów wstawionych we wcześniejszej części tej strony.

Przypisy

  1. To jest treść pojedynczego przypisu.
  2. 2,0 2,1 To jest przypis wielokrotnego użytku.
  3. 3,0 3,1 3,2 A to jest drugi przypis wielokrotnego użytku, odwołujący się do innego źródła.
  4. Dlatego ten przypis ma numer 4.