Kanon

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Przeglądasz kanoniczną wersję tego artykułu.
Przejdź do legendarnej wersji tego artykułu.


Kanon, kanon wydawniczy to zbiór wszystkich faktów dotyczących świata Gwiezdnych wojen, które nie są wzajemnie sprzeczne i w sposób najpełniejszy opisują rzeczywistość tego świata. Obecnie termin ten oznacza przede wszystkim porządek wydarzeń przedstawiany w istniejących i zapowiedzianych filmach kinowych, serialu i filmie Wojny klonów, a także większości wydanych od 2014 roku książek, komiksów czy opowiadań. Określenia tego używa się również dla odróżnienia obecnej linii wydarzeń od porządku Legend, zwanych wcześniej Expanded Universe, a więc wydarzeń przedstawionych w publikowanych przez ponad trzydzieści lat materiałach.

Kanon jest tworzony przez publikowanie informacji w źródłach - książkach, filmach, grach komputerowych itp. - licencjonowanych przez Lucasfilm, a obecnie pieczę nad kanonem sprawuje także Lucasfilm Story Group.

Możliwe jest pojawianie się treści licencjonowanych, jednak niekanonicznych - czyli stanowiących wariację na temat Gwiezdnych wojen i nie zaliczających się do oficjalnego porządku historii i rzeczywistości świata. Określenie to może obecnie odnosić się zarówno do zbioru pozycji z Expanded Universe, jak również materiałów, które stoją w sprzeczności z samym porządkiem Legend. Do najbardziej znanych spośród nich należy seria LEGO Star Wars, w tym serial Przygody Freemakerów.

Przed wyłączeniem Expanded Universe z oficjalnego porządku wydarzeń głównym wyznacznikiem kanoniczności była zgodność danego faktu z wydarzeniami przedstawionymi w starej i nowej trylogii filmowej oraz wypowiedziami George'a Lucasa, a dalej - z kolejnymi kręgami źródeł. W przypadku wprowadzenia późniejszych zmian w opublikowanych już filmach lub innych źródłach (edycja specjalna filmów, korekty w komiksach), za obowiązującą uważana była wersja nowsza.

George Lucas a Expanded Universe

Polityka wydawnicza i licencyjna Lucasfilmu zmierzała do utrzymywania powyższej, szerokiej wersji kanonu. Równocześnie George Lucas ograniczał swoje zainteresowanie Gwiezdnymi wojnami do wydarzeń opisanych w materiałach, które sam współtworzył (przede wszystkim filmy), natomiast całą resztę materiałów traktował jako swoisty świat alternatywny, czy może raczej dopełniający - tworząc, nie dbał o zgodność z innymi źródłami. Skutkiem tego była między innymi konieczność stosowania retconów po pojawianiu się każdego z nowych filmów.

Kanon a źródła

Obecnie wszystkie pozycje z uniwersum Gwiezdnych wojen możemy podzielić na trzy kategorie.

  • Kanon (zwany niekiedy nowym kanonem) - zawiera wszystkie części sagi, serial Wojny klonów i film o tym samym tytule, a także większość licencjonowanych produkcji wydanych po 25 kwietnia 2014.
  • Legendy (zwane wcześniej Expanded Universe) - wszystkie licencjonowane produkcje z uniwersum Gwiezdnych wojen wydane do 2014 roku.
  • Sprzeczne z Expanded Universe - obejmuje wszystkie produkcje należące do Expanded Universe, lecz niezgodne z jego porządkiem, a więc wszelkiego rodzaju parodie lub alternatywne wersje wydarzeń.

Nowy kanon

25 kwietnia 2014, Expanded Universe, obejmujące wszystkie licencjonowane materiały prócz sześciu filmów należących do starej i nowej trylogii oraz filmu i serialu Wojny klonów, zostało wyłączone z kanonu. Poinformowano, że kolejne pozycje będą należeć do oficjalnego kanonu wydarzeń, za co odpowiadać ma nadzorująca rozwój uniwersum Lucasfilm Story Group. Oznacza to, że historie przedstawione w wydawanych obecnie powieściach, komiksach czy grach są równorzędne z wydarzeniami przedstawionymi w filmach. Jednocześnie część nowych pozycji, jak na przykład dodatki do gry The Old Republic, stanowią część porządku Legend.

W skład oficjalnego kanonu wchodzą:

Filmy

Seriale

Książki

Komiksy

Opowiadania

Gry

Zobacz główny artykuł: Chronologiczny spis kanonicznych gier.